دریافت فایل اکسل مربوط به لیست رانندگان

فرم پیش ثبت اطلاعات
جهت سرعت بخشیدن و سهولت در بررسی و ثبت اطلاعات لطفا
فرم زیر را به تعداد رانندگان چاپ نموده و و تکمیل نمایید.


کد زمان دسترسی
از کد 1 تا 170 از ساعت 8:00 تا ساعت 10:30
از کد 170 تا 340 از ساعت 10:30 تا ساعت 13:00
از کد 340 تا 500 از ساعت 13:00 تا ساعت 15:30
از کد 500 تا 650 از ساعت 15:30 تا ساعت 18:00
از کد 650 تا 730 از ساعت 18:00 تا ساعت 20:30
دانلود فرم
 

 

ورود به بخش مدیریت

 

©حقوق معنوی این سایت برای اتحاديه اتومبيل كرايه كرج محفوظ می باشد - 1398